top of page

Skippertak

~ Jeg trenger hjelp nå ~

Skippertak: Welcome

Er du en av dem som bruker skippertak og klarer deg i siste liten? Fortvil ikke. Folk flest benytter seg av skippertak. Vi bruker unødvendige utsettelser som kanskje fungere kortsiktig, men det er en ineffektiv måte å studere på. Vi anbefaler at du unngår skippertak, men av og til blir du kanskje nødt til det. Hvis du er ute i siste liten (denne siste gangen) er det heldigvis noen grep du kan ta for å ro i land en deadline eller eksamen.

Skippertak: About

Spørsmål & svar

~ Skippertak ~

Skippertak: FAQ

1) Hva betyr egentlig skippertak?

«Skippertak, sterk og kortvarig kraftanstrengelse, krafttak; egentlig: tungt tak som selv skipperen må være med på». (Kilde: snl.no).

2) Hvordan unngår jeg unødvendige utsettelser?

Det er flere måter å gjøre dette på. En måte kan være å dele opp studiene i mindre deler. Du kan f. eks. skrive ned de forskjellige tingene du ønsker å fullføre på en «to-do» liste. Etter hvert som du fullfører listen kan du gi deg selv en liten belønning.

3) Skippertak pleier å fungere for meg, så hvorfor skal jeg gjøre noe med det?

Tenk langsiktig. Skippertak hjelper deg kanskje gjennom eksamen, men kunnskapen sitter ikke i langtidshukommelsen. Hvis du senere i studiene eller arbeidslivet trenger informasjonen, så må den kanskje læres på nytt. Dette er både ineffektivt og tidkrevende.

4) Jeg har ingen valg akkurat nå og må lære stoffet så raskt som mulig. Hva gjør jeg?

Det første du bør gjøre er å finne ut av de aller viktigste tingene du trenger å lære. La oss være ærlige; hvordan kan du lære hele pensum på noen få dager? Det kan være at pensumlista gjør dette tydeligere for deg eller foreleserens notater. Eventuelt kan du spørre foreleseren direkte om hva som vektlegges mest på eksamen eller spørre en flink student om hva han/hun vektlegger. Når du nå vet hva som er det viktigste, bruk tiden din i første omgang til å konsentrere deg om dette.

Skippertak-canstockphoto18542111.jpg
Skippertak: Photo Gallery

Skippertak i et nøtteskall

  • Finn ut hva som er viktig og konsentrer deg om det. Se i pensum, spør foreleser eller en student du stoler på.

  • Lån notater fra en dyktig student.

  • Tenk kvalitet. Ikke kvantitet. Du har ikke tid til å lære alt. Unngå detaljene i først omgang.

  • Bruk selvtesting og/eller husketurteknikken for å få stoffet inn i langtidshukommelsen så raskt som mulig.

Bruk 80/20 metoden

Antakeligvis så har du ikke tid til å lære hele pensum på tiden du har igjen. En lur metode her er å bruke 80% av tiden på det 20% viktigste stoffet, og 20% av tiden på de resterende 80% som ikke er like viktig. Det er derfor det er veldig smart å finne ut av hva du skal prioritere så tidlig som mulig, slik at du kan bruke den lille tiden du har igjen på en optimal måte.

Unngå lange netter med studier

Det er ikke uvanlig at studenter som jevnlig benytter av skippertakmetoden, gjerne sitter opp til langt på natt for å studere. Ikke bare er det en ineffektiv måte å studere på i det lange løp, men nå kan det vise seg at det også kan skape store helsemessige konsekvenser hvis dette gjøres regelmessig i en studieperiode.

Skippertak: FAQ
bottom of page