top of page

Cornell notatsystem

~ Effektiv måte å ta notater ~

Cornell notatsystem: Welcome

Dette er et anerkjent notatsystem, rett og slett fordi det er enkelt og effektivt. Du får raskt oversikt over informasjonen som skal læres. Oppsettet hjelper deg til selvtesting, slik at du kan se hva du har lært og hva du bør arbeide videre med. Når du mestrer kjappe og gode notater bidrar det til at læringen får bedre fotfeste i hukommelsen. Best av alt med Cornell er at du vil spare masse tid.

Cornell notatsystem: About

Spørsmål & svar

~ Cornell notatsystem ~

Cornell notatsystem: FAQ

1) Hvordan vet jeg at Cornell notatsystem virker?

Menneskets hjerne fungerer på mange måter som en datamaskin. Den har korttids- og langtidshukommelse. Målet er å forflytte informasjon fra korttids- til langtidshukommelsen. Informasjonen må lagres i rundt 5 sekunder for at det skal kunne skje. Med å bruke Cornell notatsystem på en riktig måte vil informasjonen lagres fra rundt 3-5 sekunder, som er begynnelsen på denne prosessen –lagring i langtidshukommelsen.

2) Trenger jeg å ta notater når jeg kan låne lærerens PowerPoint?

Ja, et viktig steg i læringsprosessen er å skrive informasjonen om til sine egne ord. Å bruke målsetting er å anbefale og det hjelper helt klart på å holde fokus i studiesammenheng.

3) Jeg har aldri vært flink til å ta notater. Er det håp for meg?

Selvfølgelig kan du mestre notatskriving på lik linje med alle andre. Teknikken med Cornell notatsystem vil også hjelpe deg med å forbedre konsentrasjonen og hukommelsen.

4) Må jeg skrive ned alt fra forelesningen?

Å skrive ned absolutt alt som er på PowerPointen, det som blir sagt av foredragsholderen eller det som er skrevet på tavla er bortkastet tid. Du vil sannsynligvis ende opp med skrivekrampe istedenfor ny kunnskap.

Hvordan sette opp Cornell notatsystem?

 1. Tegn en vertikal strek en tredjedel fra venstre marg på arket.

 2. Til venstre for streken skriver du ned hovedemner og hovedbegrep. Skriv dem gjerne om til spørsmål.

 3. Til høyre fyller du inn stikkord om detaljene. Disse kan du gjerne skrive om til svar.

Cornell_eksempel_oppsett.png
Cornell notatsystem: Photo Gallery

Fire ting å gjøre etter notatskriving

 1. Skrive om og organiser notatene.

 2. Sammenligne egne notater med andres. Det vil gi deg ekstra og viktig input.

 3. Skriv egne spørsmål fra hovedemnene og bruk notatene i detaljfeltet for å finne svarene.

 4. Lag diagrammer, skisser og huskeregler for å styrke hukommelsen.

Fire trinn for repetering av notatene

Når du repeterer Cornell notater bruker du aktiv repetisjon. Da skjuler du svaret og tvinger deg selv til å gjengi detaljene. Dette gir mye bedre resultater enn ved å bare se over notatene. Et lite grep = STOR FORSKJELL!

 1. Skjul høyre del, altså detaljene.

 2. Sjekk hva du husker ved å bare se på hovedemnene. Viktig – snakk høyt til deg selv når du gjengir det du husker.

 3. Kikk på detaljene du har notert for å sjekke om du husker innholdet.

 4. Gjenta prosessen helt til du husker riktig uten å kikke etter.

Cornell notatsystem: FAQ
bottom of page