top of page

Bli motivert

~ Det er selve drivstoffet ~

Bli motivert: Welcome

Hva ønsker du å oppnå? Tenk på det spørsmålet når du bestemmer deg for å gjennomføre noe. For å oppnå det man ønsker må man ha en indre motivasjon. Det er akkurat som en racerbil. Du kan ha den dyreste og beste bilen i verden, men den fungerer ikke uten drivstoff. På samme måte fungerer motivasjonen. Alt kan være tilrettelagt, men uten en indre motivasjon er det lite som skjer. Finn ut hva du ønsker å oppnå. Sett kort- og langsiktige mål for å nå det endelige målet.

Bli motivert: About

Spørsmål & svar

~ Bli motivert ~

Bli motivert: FAQ

1) Jeg har utfordringer med å motivere meg til studiene. Hvordan kan jeg få motivasjon?

Motivasjon er ikke noe man automatisk får. Indre motivasjon er den sterkeste kilden. Hvis du har utfordringer med den bør du bruke eksterne personer som kan motivere deg. Snakk med familie og venner.

2) Jeg har store svingninger i motivasjonen. Noen ganger er jeg veldig motivert, mens andre ganger er jeg skikkelig lei. Hva kan jeg gjøre?

Hovedfienden til god selvdisiplin er unnskyldninger. Spørsmålet er om du skal la unnskyldningene vinne, eller om du setter standarden høyere. For det er ditt valg.

3) Hvordan blir selvdisiplin en vane?

Dette er et utfordrende spørsmål. Det er mange faktorer som kan spille inn. Du bør analysere situasjonen. Tenk på ulike faktorer som kan være med å spille inn på hvorfor du er motivert eller hvorfor du plutselig ikke er motivert. Finn ut av årsakene og gi deg selv en påminnelse om at du gjør dette frivillig.

4) Motivasjonen min får seg en knekk når jeg innser at jeg ikke når målet?

Det kan være at du setter altfor høye krav til deg selv. For å lykkes med målsetting må man sette seg konkrete og realistiske mål. Prøv å sette mindre mål for så å øke graden av dette når du lykkes. Dette vil gi deg den nødvendige energien og forpliktelsen til å realisere målsettingen.

5) Andre forsøker å motivere meg, men det funker ikke. Hva kan jeg gjøre?

Personer utenfra kan forsøke å hjelpe med å motivere deg. Denne ytre påvirkningen kan fungere til en viss grad, men den ekte motivasjonen må komme innenfra for at du skal lykkes.

canstockphoto5122920.jpg
Bli motivert: Photo Gallery

Kilden til motivasjon – deg selv

Hadde det ikke vært fint om du var motivert til å gjøre alle de tingene som du burde gjøre ‒ men som du egentlig ikke gidder eller har lyst til å gjøre? Den indre motivasjonen kan flytte fjell og gjøre hardt arbeid mer givende og gøy. Å skape motivasjon for noe som du egentlig ikke har lyst til, er fullt mulig og noe som faktisk kan læres.

Bli motivert: FAQ
bottom of page