top of page

Selvtillit er viktig

~ Gi deg selv tillatelse til å lykkes ~

Selvtillit er viktig: Welcome

Selvtillit spiller en viktig rolle for å lykkes med læring.

Med god selvtillit styrkes motivasjonen og utfordringer virker ikke så vanskelige. Det du sier til deg selv og det du tenker om deg selv har en betydning i forhold til ditt eget selvbilde. Alle har en stemme inni seg. Hvis du tillater den indre stemmen å gjenfortelle negative ting, da tillater du samtidig at selvtilliten blir trykket ned. Derfor bør du fortelle deg selv positive ting – hver eneste dag.

Selvtillit er viktig: About

Spørsmål & svar

~ Selvtillit er viktig ~

Selvtillit er viktig: FAQ

1) Jeg føler at selvtilliten min er på bunn. Hvordan kan jeg forbedre den?

Alle har en eller annen gang følt at selvtilliten har vært på bunn. Dette er vanlig. Det sies at man blir sterk av motgang. Det kan stemme hvis man gjør noe godt ut av det. Hvis man er skikkelig nedenfor, så kan ting bare bli bedre. Tenk fremover. Husk at ting tar tid, så sett deg selv små mål av gangen, så vil selvtilliten gradvis vokse. Hvis det mot formodning ikke skulle fungere, bør du snakke med en fortrolig venn eller veileder på campus.

2) Går det an å ha altfor mye selvtillit?

Selvtillit handler om hvordan du har det. Samtidig handler det om hvor stor tro du har på deg selv. Det går nok ikke an å ha altfor mye selvtillit. Utad kan det kanskje oppfattes som om at man fremstilles som kjepphøy og arrogant. Dette trenger ikke nødvendigvis å være negativt. Husk at selvtillit er en god ting!

3) Har selvtillit og studier noe til felles?

Ja, har du selvtillit i studiesammenheng har du større sjanse for å lykkes. Du har sikkert hørt om begrepet mestringsfølelse. Hvis man mestrer studiene, får man en god følelse innvendig. Dette gir selvtillit.

4) Er selvtillit og selvfølelse det samme?

Disse begrepene blir brukt litt om hverandre. De betyr faktisk litt forskjellige ting. Du kan levere gode resultater og vite at du tør å kaste deg uti ting, men likevel føle deg lite verdt. Da har du god selvtillit og lav selvfølelse.

Selvtillitcanstockphoto19367202.jpg
Selvtillit er viktig: Photo Gallery

Seks nøkkelpunkter til økt selvtillit

  1. Lær og bruk studieteknikker som fungerer.

  2. Del store oppgaver opp i mindre deler.

  3. Øk arbeidsmengden/utfordringer gradvis ettersom du lykkes.

  4. Gi deg selv lov til å ha suksess.

  5. Gi deg selv lov til å ha selvtillit.

  6. Snakk med din veileder hvis du ikke klarer å gjøre noe selv for å øke selvtilliten.

Selvtillit er viktig: FAQ
bottom of page