top of page

Kollokviegrupper

~ Gjør det bedre sammen ~

Kollokviegrupper: Welcome

Forskning viser at studenter som deltar i kollokviegrupper får bedre karakterer. Å arbeide effektivt i grupper er en viktig egenskap å mestre. Dette kan være innen studier, organisasjoner eller frivillig arbeid. Å kollaborere med andre er noe man får bruk for gjennom hele livet.
I studiesammenheng kalles dette for kollokvium. En kollokviegruppe kan ha blitt forhåndsbestemt av faglærer eller frivillig av studenter. I et slik samarbeid kan det være lurt å avtale spilleregler på forhånd. Det er viktig å tenke på forberedelser og krav til deltakerne.

Kollokviegrupper: About

Spørsmål & svar

~ Kollokviegrupper ~

Kollokviegrupper: FAQ

1) Bør det være blanding av kjønn i kollokviegrupper?

Ja, absolutt. En gruppe bestående av både menn og kvinner er sunt. I tillegg er det fint hvis det er ulike aldersgrupper. Hvis sammensetningen er forskjellig, vil gruppen sannsynligvis bli mer homogen.

2) Hvor mange personer er ideelt i gruppearbeid?

I studentstyrte kollokvier er 4-6 personer et godt utgangspunkt.

3) Bør det være en leder i gruppen?

Ikke nødvendigvis. Størrelsen på gruppen er avgjørende her. Dersom gruppen har mer enn syv studenter, bør man ha en ordstyrer. Hvis man er færre deltakere er det ikke alltid nødvendig med en leder. Hensikten med en ordstyrer er at alle deltar aktivt og får komme til ordet. I en større gruppe kan det føre til at noen få personer blir veldig dominerende. Dette ønsker man å unngå.

4) Hvilke regler bør man ha i ei kollokviegruppe?

Først må man bli enige om når og hvor man skal møtes. Et fast ukentlig tidspunkt er bra. Det kan være lurt å fordele roller. Det viktigste er at alle møter forberedt. Derfor må man avtale hva som skal gjennomgås og hvordan arbeidet skal gjennomføres. Dette kan man gjerne bli enige om mot slutten av hvert møte.

5) Hvor mye bør man sosialisere i studiegruppen?

Det er viktig at alle føler at de er med i fellesskapet. Det kan være fint å bli litt bedre kjent i begynnelsen. Sett av tid til sosialt snikksnakk. Dette kan være i for- eller etterkant av møtetiden. Ikke bland det akademiske og sosiale, for da kan det bli et dårlig faglig utbytte.

Kollokviegrupper-canstockphoto18885159.j
Kollokviegrupper: Photo Gallery

Tips til kollokviegrupper

 • Finn en faglig seriøs gruppe

 • Lag regler og skriv dem ned

 • Kollaborere om hva dere skal gjennomgå for hver gang dere møtes

 • Sammenligne notater

 • Quiz hverandre

 • Kollokvium er en strålende forberedelse til prøve/eksamen

 • Undervise hverandre

Jobber eller kikker?

Folk flest har opplevd at arbeidsfordelingen i gruppearbeid kan bli skjevt. Det gjelder å bidra og ikke sitte på gjerdet.

Her er noen tips til å være involvert:

 • Gå på alle gruppemøter

 • Møt opp på tiden

 • Dukk opp godt forberedt. Gjør alt forarbeid på forhånd

 • Vær klar til å bidra og hjelpe andre

 • Vær åpen, ærlig og respekter alle deltakere

Kollokviegrupper: FAQ
bottom of page