top of page

Notater på forelesning

~ Vær til stede, vær effektiv ~

Notater på forelesning: Welcome

Å perfeksjonere sin egen metode for å ta gode notater på forelesningen tar tid. Nøkkelen er å kunne identifisere hva som skal skrives ned og hva som kan ignoreres. En ting er å være til stede på forelesningen, men det er lite hensiktsmessig å bruke tiden til surfing og snakking med andre. Det er viktig å være aktiv både fysisk og psykisk.


Alle forelesere gir ledetråder om hva som er de viktigste emnene, både bevisst og ubevisst. Når du blir klar over disse ledetrådene, kan de hjelpe deg til å ta gode notater.

Notater på forelesning: About

Spørsmål & svar

~ Notater på forelesning ~

Notater på forelesning: FAQ

1) Bør jeg notere alt?

Nei, det er nesten umulig å notere alt. Lytt etter viktige hovedpoenger og detaljer som er sentralt i pensum. Du bør også bruke forkortelser på enkelte ord. Det gjelder å spare tid på å ta notater raskt og effektivt, slik at du får med deg hva som blir sagt.

2) Hvordan kan jeg notere mer effektivt?

Tenk at du ønsker svar på ulike problemstillinger. Foreleseren gir mange hint om hva som er viktig. Finn ut hvordan han/hun gir fra seg slike hint. Det kan være bruk av gjentakelser, skrift på tavla eller demonstrasjon av teorier m.m. Det gjelder å lyte, finne ledetråder, stille deg selv spørsmål og notere. Bruk gjerne forkortelser i notatene som f. eks., bl.a., cm, km, NOK, EUR, $, osv.

3) Hvorfor trenger jeg å notere når notatene blir lagt ut på Powerpoint?

Ikke gå i Powerpoint-fella. Tenk heller på dem som et supplement og rettesnor til dine egne notater. Med å skrive egne notater er du en aktiv deltaker i undervisningen. Å skrive ting med sine egne ord gjør at du lærer det bedre.

4) Hvorfor skal jeg ta notater når jeg kan låne dem av andre?

Du lærer nytt fagstoff på en best mulig måte med å bruke ditt eget språk. Folk har forskjellige teknikker å notere på. Dermed er det ikke sikkert at du forstår alt av innholdet i notatene du låner. Poenget er å lære pensum på en aktiv måte og ta eierskap over det. Da vil du både huske og lære det bedre.

canstockphoto16812828.jpg
Notater på forelesning: Photo Gallery

Tips til notatskriving

 • Skriv notater – alltid. Hvis du går på forelesningen uten å notere er sjansen meget stor for at du glemmer det.

 • Det er bedre å skrive for mye, enn for lite.

 • Lytt aktivt etter hovedpoenger, viktige teorier og detaljer.

 • Finskriv og kort ned på notatene rett etter forelesningen. Dette vil spare deg for tid og øke læringsutbyttet.

 • Sammenligne notater med andre for å fylle inn eventuelle tomrom eller aktuelle spørsmål som du ønsker svar på.

Ledetråder fra foreleser

Hvilke virkemidler bruker dine forelesere?

Her har du noen hint:

 • Foreleseren forteller eller lister opp viktige punkter på tavlen eller i Powerpointen.

 • Informasjon er utdelt på støtteark.

 • Foreleseren sier: «Dette er viktig» eller «skriv dette ned.»

 • Når foreleseren bruker mye tid på et emne.

 • Presenterer informasjon i form av trinnvise instruksjoner eller for/mot argumenter.

 • Bringer inn en annen foreleser eller ekstern ekspert.

 • Når en student får ekstra ros for å ha spurt eller svart på et spørsmål.

 • Oppfordrer klassen til å lese tilleggsinformasjon utover læreboken.

Notater på forelesning: FAQ
bottom of page