top of page

Jevnlig repetisjon

~ La det bli en vane ~

Jevnlig repetisjon: Welcome

Gjennomgang og repetisjon henger sammen som hånd i hanske. Det er kjipt å oppdage at du ikke har lært noe som helst, når du er midt under selve eksamen. Da er det ingenting du kan gjøre med det.

Repetisjon er nøkkelen til læring. Uten repetisjon glemmer man. Å glemme er faktisk vanlig. Du trenger derimot ikke å gjøre det til en vane. La heller repetisjon bli en vane.

Jevnlig repetisjon: About

Spørsmål & svar

~ Jevnlig repetisjon ~

Jevnlig repetisjon: FAQ

1) Hvor ofte bør man repetere fagstoff slik at det skal sitte i langtidshukommelsen?

Man bør repetere med jevne mellomrom. Dette fungerer litt forskjellig fra folk til folk. Ifølge Ebbinghaus-kurven glemmer man 47 % av hva som var på forelesningen, bare 20 minutter etterpå. Hvis man ikke repeterer jevnlig innen to uker, så har man glemt 94 % av fagstoffet. Å repetere jevnlig er med andre ord nøkkelen til læring.

2) Hva er Ebbinghaus-kurven?

Hermann Ebbinghaus (1850–1909) var en tysk psykolog som var en av de første til å studere hukommelsen empirisk. Han var en pioner innen hukommelse og forglemmelse av lært informasjon. Ebbinghaus-kurven er en glemselskurve og effekten den har over tid.

3) Hvordan kan jeg repetere med bruk av notatkort?

Du kan sjekke ut studieteknikken om selvtesting som tar utgangspunkt i repetisjon og ved hjelp av notatkort.

4) Jeg repeterer mye, men har en tendens til å få hjerneteppe når det virkelig gjelder. Hva kan jeg gjøre?

De fleste har opplevd å få hjerneteppe. Først og fremst kan man bli stresset i nye og pressede situasjoner. Det kan være ulike årsaker til dette, men i de aller fleste tilfeller handler det om at du ikke har fått overført stoffet du ønsker å huske fra korttidshukommelsen til langtidshukommelsen. Dette er ofte tilfellet, hvis man ikke har repetert stoffet nok eller ikke gjort det på en god måte.

Å bare lese over notatene (passiv repetisjon) er ingen god måte å repetere på. Det blir som å lære og danse ved å se på en instruksjonsfilm på YouTube. Når man repeterer ved å prøve og huske informasjonen uten å ha svaret foran seg, må man bruke hjernen mye mer aktivt for å komme frem til svaret. Dette kaller vi AKTIV repetisjon og FUNGERER MYE BEDRE. Dette blir som å lære og danse ved å faktisk øve på å danse.

5) Hva kan være ulike årsaker til dårlig hukommelse?

Det kan være følgende:

 • Passiv repetisjon (å bare se over notatene).
 • Venter for lenge med å repetere.

 • Forstår ikke fagstoffet.

 • Negative tanker og holdninger.

 • Mangel på søvn.

canstockphoto13848797.jpg
Jevnlig repetisjon: Photo Gallery

Fordypning

Hvor ofte bør man repetere ifølge Ebbinghaus-kurven?

 1. Samme dag, helst kort tid etter.

 2. Innen 24 timer.

 3. Etter 1 uke.

 4. Etter 1 måned.

 5. Etter 6 måneder.

 6. Etter 1 år.

Helt til slutt

Ikke glem at det er vanlig å glemme ting. Med jevnlig repetisjon husker du ting bedre.

Jevnlig repetisjon: FAQ
canstockphoto29041080_med-tekst.jpg
Jevnlig repetisjon: Photo Gallery
bottom of page