top of page

Få A på eksamen

~ Forberedelser starter første dag ~

Få A på eksamen: Welcome

Eksamensdagen er selve cupfinalen. Det er dagen da du skal vise hva du er god for. Du har trent gjennom hele semesteret mot denne dagen. Det er naturlig at det kribler i fingrene og at sommerfuglene svirrer i magen. Heldigvis er motstanderen bare deg selv. Derfor har du full kontroll. Så lenge du har gjort de nødvendige forberedelsene vil dette bli en topp dag.

Få A på eksamen: About

Spørsmål & svar

~ Få A på eksamen ~

Få A på eksamen: FAQ

1) Når bør jeg starte forberedelsene til eksamen?

Forberedelser begynner fra første dag av studiene. Hvis man får en god start på semesteret er det større sjanse for å lykkes.

2) Hvordan vet jeg at jeg har forberedt meg godt nok?

En enkel måte å sjekke dette på er å bruke selvtesting. Da kan du sjekke hva du kan og ikke kan. Dermed kan du gjøre noe med dette før selve eksamen.

3) Når skal jeg begynne å repeterte til eksamen?

Repetisjon er en av nøklene for å lære ny kunnskap. Ifølge Ebbinghaus-kurven glemmer vi hele 47 % av det vi har lært etter 20 minutter. Ny kunnskap læres ved bruk av repetisjon, repetisjon, repetisjon …

4) Kan jeg få tilgang til tidligere eksamener?

På de fleste studier er det mulighet for å kikke på tidligere eksamensoppgaver. Disse ligger ofte tilgjengelige på skolens læringsportal. Hvis du ikke finner dem, bør du ta kontakt med din foreleser.

5) Jeg er klar over at skippertak ikke er bra, men nå må jeg virkelig ta i for å bli klar til eksamen. Finnes det noen snarveier?

Først og fremst anbefales det ikke å ta skippertak. Hvis du først har havnet litt bakpå i forhold til eksamen og må ta skippertak så kan du ta noen grep. Sjekk undervisningen om skippertak for flere tips.

Forberedelse-til-eksamen-canstockphoto17
Få A på eksamen: Photo Gallery

7 tips til gode eksamensforberedelser

  • Forberedelser begynner første dag av studiet.

  • Bruk selvtesting. Dermed finner du ut hva du har/ikke har lært før selve eksamen. Da kan du heldigvis ta grep for å lære resten av pensum.

  • Studer sammen med en medstudent eller i kollokviegruppe. Quiz eller test hverandre.

  • Finn ut av uklarheter. Spør din foreleser hvis det er noen ideer, konsepter, ord, definisjoner eller vokabular som er uklart.

  • Spør andre studenter i klassen.

  • Bruk tidligere eksamener. Det vil gi deg en pekepinn på hva slags type spørsmål du kan forvente deg.

  • Repetere, repetere, repetere.

Vinne på knockout?

Tenk på forberedelser til eksamen som en bokser. Hvis du er dårlig forberedt til kamp, har du sannsynligvis tapt før du går inn i ringen. Du vil bli slått mye og til slutt tape. Hvis du derimot har gjort hjemmeleksen din og trent i mange måneder, er sjansen for at det vil gå din vei, mye større. Denne analogien handler om forberedelser. Det er akkurat det samme som eksamensforberedelser. Hvorfor ikke vinne med knockout i stedet?

Få A på eksamen: FAQ
bottom of page