top of page

Øk lesehastigheten

~ Få oversikt ~

Øk lesehastigheten: Welcome

Du skumleser for å få en oversikt over hva kapittelet handler om i grove trekk. På denne måten forbereder du hjernen på hva som kommer, slik at det blir enklere å knytte ny kunnskap til noe du allerede kan. Når du har fått en god oversikt kan du også tilpasse lesehastigheten din. Gevinsten er at du vil få et bedre inntrykk av hva som er viktig, som igjen vil føre til at du lese mer effektivt.

Øk lesehastigheten: About

Spørsmål & svar

~ Øk lesehastigheten ~

Øk lesehastigheten: FAQ

1) Hvis jeg skumleser husker jeg ingenting etterpå. Er det da noe vits?

Det kan ta tid å mestre denne leseteknikken. Du bør være bevisst på hvilken hensikt du har med skumlesingen. Du må vite hva målet er og hvordan du skal skumlese. Det kan være å lese deler av teksten eller hele teksten. Etter å ha lest teksten bør du gjenkalle det du har lest. Her kan du vurdere informasjonen og sjekke om du fikk svar på spørsmålene du hadde før du leste. Du kan selvsagt lese teksten om igjen for at du skal huske innholdet bedre.

2) Hva er poenget med å skumlese?

Først og fremst er det en fin måte å få oversikt over innholdet eller for å finne ut om det er noe du har glemt eller ikke kan. I motsetning til hva mange tror, er det å skumlese ikke en god måte å repetere på. Dette fordi det er en passiv måte å repetere på som ikke involverer hjernen på en måte som aktivt trener opp igjenkalling av stoffet.

3) Jeg har hørt ulike begrep som skimming, skumming og skumlesing. Er det noe forskjell på disse?

Nei, det betyr omtrent det samme. Skumming og skumlesing er fornorsket fra det engelske begrepet skimming.

4) Hva er forskjellen på skumming og skanning?

Det finnes flere definisjoner, men vi forklarer det slik: Bruk skumming når du skal få en oversikt av stoffet eller «the big picture» i et kapittel eller ei bok. Mens skanning brukes når du på FORHÅND vet hva du leter etter, som å finne forklaringen til et ord, begrep eller konsept.

Skumlesecanstockphoto10180589.jpg
Øk lesehastigheten: Photo Gallery

Raske tips for skumlesing

Skum gjennom hovedpoenger og detaljer i kapittelet på ca. 1-2 minutter. Sjekk ut følgende:

  • Tekst i uthevet skrift

  • Kursiv tekst

  • Hovedpoenger

  • Diagrammer/illustrasjoner

  • Første/siste setning i paragrafer

  • Sammendrag

  • Oppsummeringsspørsmål

Når du er ferdig, tenk kort over hva du fikk med deg og hva helheten (the big picture) er i kapittelet.

Øk lesehastigheten: FAQ
bottom of page