top of page

Aktiv lesing

~ Lås opp læreboka ~

Aktiv lesing: Welcome

Å lese aktivt betyr at vi leser med et formål. Vi ønsker å få størst mulig utbytte slik at vi sparer tid og krefter. Det vil si at vi ønsker å forstå og huske mest mulig på en effektiv måte. Å være bevisst på aktiv lesing vil øke forståelsen, gi mestringsfølelse og skape økt engasjement.

Passiv lesing er som å prøve og bli god til å spille fotball ved å se på fotball på TV, mens aktiv lesing kan sammenlignes med å faktisk spille fotball for å blir bedre. Hva tror du fungerer best

Aktiv lesing: About

Spørsmål & svar

~ Aktiv lesing ~

Aktiv lesing: FAQ

1) Er aktiv lesing det samme som hurtiglesing?

Nei. Å lese aktivt har ingenting med hurtiglesing å gjøre. Folk som leser aktivt har ulikt lesetempo. Det handler om å være en aktiv deltaker, ikke hvor fort man kan lese. Et langsommere tempo vil bidra til en bedre forståelse.

2) Hvor mange ganger må man lese teksten for at det er aktiv lesing?

Det er ingen fasit på hvor mange ganger man må lese en tekst. Folk er forskjellige. Når du blir dyktig på aktiv lesing, vil du sannsynligvis bare lese teksten én gang. Da tar du selvfølgelig gode notater underveis.

3) Jeg har utfordringer med å huske informasjon som jeg har lest. Kan aktiv lesing hjelpe?

Ja, aktiv lesing kan hjelpe deg til å bli bevisst på hva som er viktig informasjon.

4) Kan aktiv lesing hjelpe meg slik at jeg ikke trenger å repetere til eksamen?

Aktiv lesing gjør læreprosessen raskere, men repetisjon er et kriterie som vi ikke kommer utenom. Repetisjon er en av de aller viktigste nøklene til læring.

5) Jeg føler at jeg er flink til å lese. Er det da noe vits i å lære en ny leseteknikk?

Folk utvikler sine egne lesevaner over tid. Mange har lesesystemer som fungerer utmerket uten helt å være bevisste på det. Det bør uansett være interessant å se hvordan ulike leseteknikker fungerer. Du trenger selvsagt ikke bruke nye teknikker, men det kan gi deg noen ideer til å perfeksjonere din egen teknikk.

canstockphoto11162008_1.jpg
Aktiv lesing: Photo Gallery

Fordypning

Hva er egentlig aktiv lesing?

Det innebærer blant annet:

  • Stille spørsmål til stoffet, før, imens og etter.

  • Ta notater – alltid.

  • Knytte stoffet til noe du allerede kan.

  • Sitere det du har lest med egne ord.

  • Lete etter svar på det du lurer på, med en gang.

  • Finne ut av ord og uttrykk du ikke forstår.

Aktiv lesing er så mye mer enn å bare lese setningene som i en roman eller novelle. Når man leser aktivt, så er man interaktiv med stoffet på ulike måter, som å ta notater mens du leser.

Helt til slutt

Hvorfor fungerer aktiv lesing?

I aktiv lesing så er vi interaktive med materialet vi skal lære, slik at vi oppnår noe som vi kaller mental manipulering av stoffet. Dette betyr at du involverer hjernen aktivt ved å tenke og behandle stoffet som du ønsker å lære og huske, på ulike måter. Resultatet er at du både forstår og husker stoffet mye bedre.

Aktiv lesing: FAQ
bottom of page