top of page

Selvtesting

~ Det viktigste verktøyet i studiene ~

Selvtesting: Welcome

Selvtesting kan bli ditt aller viktigste verktøy for å oppnå akademisk suksess. Å teste seg selv er noe av det viktigste man kan gjøre for å lære ny kunnskap. Å ikke bruke selvtesting før en eksamen er risikosport. Det er nesten som å hoppe ut av et fly uten å bruke fallskjerm. Det er vel ikke særlig lurt?

God selvtesting øker selvtilliten, konsentrasjonen, motivasjonen og reduserer eksamensangst.

Selvtesting: About

Spørsmål & svar

~ Selvtesting ~

Selvtesting: FAQ

1) Hva er selvtesting?

Det er en måte å finne ut om hva du har lært og hva du ikke har lært av kunnskap. Dette er viktig slik at du kan være best mulig forberedt til eksamen. Det er et nyttig redskap for å huske alt fra faktapunkter, karakteristikker, argumenter (for/mot) osv.

2) Hvorfor skal jeg bruke ekstra tid på selvtesting?

Å bruke tid på selvtesting sparer deg faktisk for tid i det lange løp, for da vil du finne ut av hva du kan og hva du bør bruke mer tid på å lære. Dette er fokusert læring!

3) Hvordan kan jeg bruke selvtesting?

En effektiv metode er å bruke notatkort til selvtesting.

4) Jeg har lest pensum flere ganger, så da er det vel ikke noe vits i å bruke selvtesting.

Det er ikke antall ganger du leser pensum som teller, men hvor mye kunnskap du har lært. Hvis du bare går over notatene, så vet du ikke om du husker det skikkelig. Å bare se over notatene er passiv repetisjon og en veldig tidskrevende måte å repetere på, da du «hjelper» hjernen for mye, slik at det tar lang tid for fagstoffet til å bli overført til langtidshukommelsen.

5) Jeg føler at jeg glemmer ting ganske fort. Kan selvtesting hjelpe meg til å huske bedre?

Ja, selvtesting vil hjelpe! Det er normalt å glemme umiddelbart etter at vi hører eller leser noe. Regelmessig repetisjon er en god strategi for å lykkes. Vi lærer alle forskjellig. Noen må repetere 3 ganger, mens andre må repetere mer enn 12 ganger – avhengig av kunnskapsgrunnlaget. Dette er individuelt og har ingenting med intelligens å gjøre.

De 5 farligste tingene for en student

Du lever «farlig» hvis du tror, håper, tenker, føler eller antar at du kan stoffet til eksamen når du egentlig ikke har peiling. Med å teste deg selv i forhold til fagstoffet som du må kunne til eksamen, kan du enkelt finne ut av hva du allerede kan og hva som du må fokusere mer på.

canstockphoto52260071-med-tekst.jpg
Selvtesting: Photo Gallery

Hvorfor notatkort?

Problemet når man leser noe om og om igjen i en bok, er at vi overbelaster arbeidsminnet med altfor mange ord og uttrykk. Vi blir forvirret og det blir vanskelig å huske stoffet. Egne og konkrete notater er derfor veldig viktig.

Metoden med notatkort (også kalt selvtestingsmetoden) er så effektiv fordi den deler opp kunnskapen i håndterlige mengder. I tillegg er svaret skjult på baksiden i motsetning til «vanlige» notater på et ark (passiv repetering), hvor man ser svaret samtidig sammen med spørsmålet. Dette kan høres ut som en bagatell, men det at du må bruke hjernen aktivt for å finne svaret – uten å se (aktivt repetering), er akkurat det som får kunnskapen til å sitte. Gi det et skikkelig forsøk og du vil bli overrasket!

Selvtesting: FAQ
bottom of page