top of page

Forstå utfordrende fag

~ Se helheten først ~

Forstå utfordrende fag: Welcome

Vi har alle fag som er utfordrende. Det første hinderet er å ha en god holdning. Hvis man er negativ i hodet, vil det smitte over til prestasjonene i faget. Når dette er i orden kan vi ta til oss nye ideer og konsepter.

Tenk på utfordrende fag som å reise på ferie til et ukjent land. Først vil det virke noe kaotisk og uoversiktlig. Dette går raskt over. Med bruk av et kart vil man finne frem til hvor man skal og snart klarer man seg uten kartet og er trygg på omgivelsene.

Forstå utfordrende fag: About

Spørsmål & svar

~ Forstå utfordrende fag ~

Forstå utfordrende fag: FAQ

1) Jeg tar et fag bare pga at det er obligatorisk. Det er veldig krevende. Hva kan jeg gjøre?

Vi har alle opplevd at fag kan vær utfordrende. Du kommer langt hvis du har en positiv holdning. Vær tålmodig. At ting tar tid er helt greit.

2) Hvorfor må jeg ta fag som jeg aldri får bruk for?

Noen ganger er det noen obligatoriske fag i studiene som enkelte ikke ser hvor relevant det er i forhold til studieretningen. Tenk på at du faktisk har et valg.

3) Jeg har prøvd alt, men får det ikke til i et bestemt fag. Hva kan jeg gjøre?

Søk hjelp. Du bør ta kontakt med din veileder ved studiestedet.

4) Jeg har store hull fra tidligere år i et fag. Hvordan kan jeg ta igjen den tapte kunnskapen?

Noen fag kan være bygget opp på prinsippet med å bygge stein for stein. Hvis man mangler deler av fundamentet kan det være få snarveier. Her handler det om å få oversikt, relatere stoffet til noe du allerede kan, lese og løse oppgaver og repetisjon, repetisjon, repetisjon … Det kan være lurt å alliere seg med medstudenter som er flinke i faget. Spør også professorer og forelesere om hjelp.

canstockphoto43506856-med-tekst-1024x683
Forstå utfordrende fag: Photo Gallery

Fem tips til å forstå vanskelige fag

  • Forstå helheten først. Se det «store bildet».

  • Mestre vokabular. De fleste fag har sitt eget vokabular. Lær dette så godt som mulig.

  • Studer sammen med andre medstudenter. Sammenlign notater og utveksle ideer sammen med dem.

  • Spør! Spør professorer, forelesere eller studenter når noe er uklart.

  • Forståelse tar tid. Gi det litt tid til å synke inn. Dette skjer gradvis.

The big picture

«Du kan kun lære og huske noe nytt hvis du kan knytte det til noe du allerede vet». Med andre ord, hvis du ikke har fått oversikten først (the big picture), så gjør du det mye vanskeligere for deg selv med å lære resten. Det er fordi du ikke har tilegnet deg grunnforståelsen, som alt det andre bygger på.

Noe av det første du kan gjøre når du skal få oversikten over et nytt fag er å stille relevante spørsmål som f.eks:

  • Hva skal jeg lære i dette faget? (1 setning)

  • Hvorfor skal jeg lære det og hvilket utbytte har jeg av kunnskapen f. eks. i en arbeidssituasjon?

  • Hva er de 3-7 viktigste emnene dette faget belyser?

  • Bygger faget på forkunnskaper jeg allerede burde ha, og hva er eventuelt disse?


Skriv gjerne ned spørsmålene og sørg for at du finner svarene på det du lurer på. Dette kan du også gjøre når du skal lære om hvert enkelt emne i faget. Da stiller du relevante spørsmål og finner svarene som du vet vil gi deg oversikten (the big picture) først, før du går videre. Det kan være du kan finne et sammendrag av emnet i en bok eller på internett, som forklarer helheten på en måte som hjelper deg i gang også, før du tar fatt på lesingen og detaljene som hører med.

Forstå utfordrende fag: FAQ
bottom of page